Farma

Činnost farmy v současné době zahrnuje:

Živočišnou výrobou:

chov skotu s produkcí mléka, v kravíně s volným ustájením chov skotu bez tržní produkce mléka

Rostlinnou výrobou:

pěstováním pšenice, ječmene, řepky, kukuřice a objemové píce pro krmivo skotu.


Práce pro rostlinnou výrobu je zajišťována postupně doplňovanou mechanizací, která je v současné době schopna zajistit veškeré zemědělské práce.

Pro chov mléčného skotu byla provedena rekonstrukce stávajícího kravína a dojírny.