Bioplynová stanice

Nově realizovaným projektem na farmě je bioplynová stanice o výkonu 537 kW. Byla spuštěna do provozu v listopadu 2009 a nyní už pracuje na optimální výkon. Stanice byla vybudována s přispěním dotací EU.

V bioplynové stanici se k výrobě elektřiny a tepla zpracovávají veškeré zbytkové produkty – chlévská mrva, travní a kukuřičná siláž, posklizňové zbytky z obilí.